0740.956.938 contact@dedicat-imm.ro

EVALUARE / AUDITARE MANAGEMENTUL CALITATII

PROGRAME
de
EVALUARE / AUDITARE
MANAGEMENTUL CALITATII
ISO 9001

N

Audit intern

N

Audit extern

N

Asistenta audit de certificare

Servicii incluse
 • Elaborarea si supunerea spre avizare si aprobare a programului anual de audituri ;
 • Urmarirea efectuarii auditurilor planificate pentru toate procesele organizatiei;
 • Asigurarea pregatirii si organizarii auditurilor;
 • Anuntarea responsabililor proceselor auditate cu 5 zile inainte de efectuarea auditului;
 • Efectuarea auditurilor interne necesare;
 • Asigurarea desfasurarii auditului in conditii optime;
 • Intocmirea Raportului de audit intern (preluand in acesta si deficientele nerezolvate din rapoartele de audit anterioare);
 • Supunerea raportului de audit spre avizare si aprobare Managerului General;
 • Difuzarea si controlul inregistrarilor referitoare la documentele auditurilor interne;
 • Tinerea evidentei efectuarii auditurilor interne si a aplicarii actiunilor corective / preventive;
 • Informarea conducerii executive asupra nerespectarii termenelor de finalizare a actiunilor corective / preventive;
 • Verificarea implementarii actiunilor corective si preventive;
 • Asistenta la efectuarea analizelor de management cu toate departamentele societatii;
 • Asistenta la efectuarea auditurilor de supraveghere de catre Organismul de Certificare.

Cere oferta/ detalii!

Contact
Print Friendly, PDF & Email