0740.956.938 contact@dedicat-imm.ro

IMPLEMENTARE MANAGEMENTUL CALITATII

PROGRAME
de
IMPLEMENTARE
MANAGEMENTUL CALITATII
ISO 9001

N

Proiectare / reproiectare SMC

N

Concepere documentatie ISO

N

Instruire RMC

Servicii incluse:

ETAPE Activitati
ETAPA 1   – identificarea si evaluarea sistemului de management existent in cadrul IMM-ului- identificarea elementelor tehnico-organizatorice- identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardelor de referinta

– identificarea proceselor principale din cadrul activitatii

– identificarea punctelor critice din cadrul activitatii

– identificarea proceselor secundare din cadrul activitatii

– identificarea obiectivelor companiei

– identificarea indicatorilor de performanta ai companiei

– identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile

– stabilire atributiilor si responsabilitatilor in cadrul sistemului de management

– colectarea informatiilor necesare proiectarii sistemului de management

ETAPA 2 – proiectarea sau reproiectarea sistemului de management al calitatii- elaborarea documentatiei aplicabile sistemului de management al calitatii- integrarea procedurilor operationale existente in cadrul IMM-ului

– elaborarea Organigramei societatii

– elaborarea Declaratiei Managerului privind Calitatea

– elaborarea obiectivelor specifice calitatii si stabilirea indicatorilor de monitorizare

– stabilirea pentru monitorizare a indicatorilor de performanta ai societatii

– elaborarea procedurilor de sistem

– elaborarea procedurilor operationale de calitate

– elaborarea modelului de instructiuni de lucru specifice sistemului de management

ETAPA 3 – predarea documentatiei ISO 9001 (Manuale si Proceduri)- instruirea sefilor de departamente cu privire la documentatie si la sistemul de Management al Calitatii
ETAPA 4  – asistenta la implementarea sistemului de management al calitatii in cadrul companiei (asistenta la realizarea inregistrarilor necesare)- stabilirea programului de management al calitatii- stabilirea metodelor de monitorizare

– asistenta la elaborarea instructiunilor de lucru

– definitivarea/finalizarea documentatiei ISO si a instructiunilor

– implementarea tehnica a tuturor documentelor specificate la Etapa 2

– testarea regresiva a sistemului implementat

Cere oferta/ detalii!

Contact
Print Friendly, PDF & Email